Hindenburg w Malborku – 23 sierpnia 1914 r.

 In Straty

Hugo Vogel (1855−1934), po 1914 r.
olej na płótnie, rama drewniana
wym.: 130 x 181cm

Pochodzenie nieznane; w latach międzywojennych XX w. eksponowany w Zimowym Refektarzu Pałacu Wielkich Mistrzów

(oprac. E. Witkowicz-Pałka)

Wnętrze Zimowego Refektarza z obrazem H. Vogela. Widokówka ze zbiorów MZM.