Szanowni Państwo!

Na początku 2018 roku Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, dr hab. Janusz Trupinda powołał zespół ds. strat wojennych. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie katalogu strat wojennych i zbiorów rozproszonych zamków w Malborku i Kwidzynie. Realizując powierzone zadanie przygotowano projekt na lata 2018−2019 pn. Badanie strat wojennych w zakresie zbiorów artystycznych zamków w Malborku i Kwidzynie, który uzyskał dofinansowanie z programu MKIDN pn. Badanie polskich strat wojennych, w kwocie 105407 zł (odpowiednio na rok 2018 – 25300 zł, 2019 – 80170 zł).

Jednym z działań przewidzianych w projekcie było stworzenie zakładki przy macierzystej stronie www muzeum, jako miejsca zawierającego informacje o programie oraz jego realizacji, z bieżącą aktualizacją o postępach w ramach założonych zadań. W trakcie tworzenia zakładki okazało się, iż jej możliwości są niewystarczające dla prowadzonego przedsięwzięcia. Tak powstała idea stworzenia oddzielnego serwisu www, który mają Państwo okazję przeglądać.

Serwis jest wyrazem naszej potrzeby dzielenia się wiedzą z zakresu strat wojennych, historii zbiorów malborskich i kwidzyńskich, całych kolekcji, pojedynczych obiektów, ludzi tworzących tę historię oraz działań związanych z realizacją projektu. To miejsce w którym liczymy na kontakt z naszym odbiorcą, z ludźmi, którzy mogą wesprzeć nas w tych działaniach, a także z czystej przyjemności dzielenia się naszą pracą. Tak po prostu!

Projekt realizowany w ostatnich dwóch latach przyniósł wiele ciekawych informacji, rozwiał kilka naszych wątpliwości, poszerzył wiedzę, a także dostarczył nowych tropów badawczych. W listopadzie 2019 roku przygotowaliśmy nowy projekt na rok 2020, będący kontynuacją poprzedniego i który także otrzymał dotację ministerialną z programu Badanie polskich strat wojennych – niebagatelną kwotę 160727 zł. Zamierzamy ją przeznaczyć m.in. na transkrypcję i tłumaczenie materiału archiwalnego pozyskanego w poprzednich latach oraz publikację, która będąc edycją niezwykle interesującego źródła do historii zbiorów zamku w Malborku, przybliży Państwu dzieje zamkowych kolekcji.

Dzięki pozyskanym środkom możemy także przedstawić Państwu nową odsłonę naszego serwisu, który stale się rozwija. Odmieniona zewnętrzna forma, w środku kryje zupełnie nowe możliwości, zarówno dla osób ją tworzących, jak i odbiorców. Zachęcam gorąco zatem do skorzystania z funkcji newslettera, dzięki któremu będą Państwo zawsze na bieżąco w kontakcie z nami i wynikami naszej pracy.

Koordynator projektu
Aleksandra Siuciak

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”