W końcowej fazie oblężenia Malborka w 1945 roku i w pierwszych latach powojennych zniszczeniu bądź rozproszeniu uległa ogromna część bogatego zbioru archiwalnego dawnego Zarządu Odbudowy Zamku. W jego skład wchodziła szczególnie cenna dokumentacja fotograficzna i rysunkowa. We wnętrzach piwnicznych Pałacu Wielkich Mistrzów przechowywane były liczne teki z rysunkami inwentaryzacyjnymi, projektami odbudowy murów zamkowych, wystroju i wyposażenia. Każda rekonstrukcja, konserwacja czy aranżacja wnętrz poprzedzone były przygotowaniem materiału dokumentacyjnego w odpowiedniej skali. Znając zakres działań Conrada Steinbrechta, możemy domyślać się jak dużo takich rysunków powstało. Po wojnie udało się zabezpieczyć w Archiwum Państwowym w Malborku i później w Muzeum Zamkowym niewielką tylko część tej spuścizny. Dzięki poszukiwaniom w różnych instytucjach można natrafić czasem na dawne zbiory. Na przestrzeni ostatnich lat mamy też do czynienia z przekazywaniem w darze dla naszego Muzeum rysunków lub fotografii pochodzących z przedwojennego zasobu. Jeden z rysunków, dokumentacja malowideł ściennych w katedrze w Brandenburgu, trafił do nas od darczyńcy z Danii, kolejnych dziewięć przedstawiających plany zamku malborskiego oraz inwentaryzacje zamku zakonnego w Fellin, przekazał mieszkaniec Warszawy. W tym roku od ofiarodawcy z Gdyni otrzymaliśmy cenne poszyty z fotografiami malowideł ściennych z kościoła NMP na Zamku Wysokim. Liczymy na kolejne dary, które wzbogacą naszą kolekcję dokumentacji historycznej, a także pozwolą prowadzić dalsze prace badawcze.

(oprac. A. Dobry)

Rysunek dokumentacyjny malowideł ściennych w katedrze w Brandenburgu nad Hawelą; August Oetken, 1895 r.

Poszyt z 22 fotografiami malowideł na ścianie południowej chóru kościoła NMP na Zamku Wysokim; Carl Kuhnd, 1913 r.

Dwie fotografie z malowanym przedstawieniem Chrystusa z poszytu zdjęć Carla Kuhnda z 1913 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *