Trasę zwiedzania problemowego pt. Dzieło sztuki w obliczu konfliktu zbrojnego przemierzyło jak dotąd ponad 40 osób z trzech grup szkolnych.

Cieszymy się, że z tej okolicznościowej wycieczki przez zamek skorzystała także grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach. To z ich przejścia szlakiem miejsc depozytowych na zbiory zamku malborskiego zamieszczamy zdjęcia.

Trasa obejmuje zaledwie cztery miejsca, ale rozmieszczone we wszystkich trzech częściach zamku. Na Zamku Niskim kaplicę św. Wawrzyńca, na Zamku Średnim piwnice pod skrzydłem zachodnim (wysokie piwnice pod częścią rezydencjonalną) i na Zamku Wysokim kaplicę św. Anny oraz Skarbiec (w zespole Komnat mieszkalnych dostojników zakonnych).

Tym razem skupiamy się jedynie na epizodycznym wykorzystaniu tych wnętrz na przełomie roku 1944 i 1945 jako miejsc zdeponowania i zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych i sztuki.

Nieodpłatne zwiedzanie tą trasą będzie kontynuowane do końca września 2019 roku.

Zapraszamy!!!

(oprac. B. Butryn)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *