przypuszczalnie Bernhard Schmid, ok. 1923–1944

zeszyt oprawny introligatorsko, liczba kart 62, papier, tektura, atrament czarny, niektóre karty klejone na bibułkę

japońską, luźne fragmenty kart z rysunkami w zakładce na tylnej stronie oprawy

wym.: wys. 32,8 cm, szer. 19 cm, grubość 1 cm

Archiwum Państwowe w Malborku, Akta Zarządu Odbudowy Zamku (Schlossbauverwaltung Marienburg), sygn. 206/158.

 

Oprawny introligatorsko inwentarz składa się z 62 zapisanych kart, które są numerowane dopiero od 17 strony. Pierwsze niestety uległy zniszczeniu. Wewnątrz poszytu znajdują się czyste karty, jakby specjalnie pozostawione do jakiegoś późniejszego wpisu. Każda karta podzielona jest na cztery kolumny. W pierwszej odnotowywano liczbę, numer, ale odnośnie danego zespołu zabytków, czasami z literowym uzupełnieniem dotyczącym części lub analogicznych sztuk, które związano z typem i miejscem pochodzenia. W drugiej kolumnie figurowała nazwa przedmiotu, w trzeciej znajdował się zapis informujący o miejscu znalezienia, a w czwartej zwymiarowany szkic pojedynczego zabytku lub poszczególnych elementów zespołu, który wykonywał najczęściej Paul Gramse, technik budowlany zatrudniony przez Zarząd Odbudowy Zamku.

 

(oprac. B. Pospieszna)

Il. Jedna z kart inwentarza; reprod. za: Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej: katalog wystawy czasowej, red. A. Siuciak, Malbork 2015, s. 402.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *