Pozostając stale w orbicie zainteresowań stratami wojennym uczestniczymy w wydarzeniach, które pozwalają nam poszerzać wiedzę z tego zakresu oraz podpatrywać doświadczenia innych muzeów. Tym razem liczna reprezentacja Muzeum Zamkowego w Malborku, wraz z Dyrektorem Naczelnym dr. hab. Januszem Trupindą, wzięła udział w konferencji naukowej pt. „Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na tożsamość społeczną” zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Sesja towarzyszyła wystawie „Dziedzictwo utracone”, której zwiedzanie było jednym z głównych punktów programu.

W trzech zaplanowanych panelach zaprezentowali się przedstawiciele polskich (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Toruń) i zagranicznych instytucji (Kijów). Na sesji poruszano m.in. tematy związane ze specyfiką grabieży polskich dóbr kultury w okresie II wojny światowej, podjęto także niezwykle ciekawy aspekt oswajania dziedzictwa kulturowego zastanego (obcego), związanego w głównej mierze z tzw. ziemiami odzyskanymi i jego wpływie na mieszkańców po 1945 roku. Zwrócono również uwagę na formy ratowania dziedzictwa w szerokim aspekcie światowym, nie odnoszącym się jedynie do wydarzeń II wojny światowej.

Udział w konferencji był niezwykle interesującym doświadczeniem, które z pewnością pozytywnie wpłynie na dalsze prace naszego zespołu ds. strat.

(oprac. A. Siuciak)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *