datowanie: 1854

wydawca: Friedrich Fischer, Lipsk

materiał, technika: książka; papier welinowy, bibułka japońska, staloryty (36 szt.) podkolorowane ręcznie; oprawa introligatorska

wymiary: 16,7 x 23,5 cm

dawny numer inw.: HMM 1950

data utraty dzieła: po 1945 r.

W 1931 roku Waldemar Heym prawdopodobnie zakupił, choć nie podał od kogo, książkę Adolfa Böttgera Die Pilgerfahrt der Blumengeister z 36 barwnymi stalorytami według Grandville’a, wydaną w 1854 roku w oficynie wydawniczej Friedricha Fischera w Lipsku. Nie wiadomo jaką wartość miała ta pozycja inwentarzowa gdyż jest w tym miejscu uszkodzenie papieru. Nie wiemy również jak był oprawiony egzemplarz kwidzyński, ale oryginalne książki były oprawne w skórę, w kolorze czerwonym z wytłaczanym złotym ornamentem oraz uskrzydloną figurą kobiecą.

Było to niemieckie wydanie książki wzorowanej na francuskim poemacie Alphonsa Karra, Taxile’a Delorda i Comte Folixa pt. Les Fleurs animées (Personifikacja kwiatów), ed. Gabriel de Gonet (1847), z rysunkami według Jeana Ignace’a Isidore’a Grandville’a (1803−1847) w stalorytach Charlesa-Michaela Geoffroy (1819−1890). Edycja niemiecka była pióra tłumacza i poety Adolfa Böttgera (1815−1870), z kolorowymi ilustracjami według Grandville’a, wykonanymi w technice stalorytu przez Alberta Henry’ego Payne’a (1812−1902), angielskiego grafika i ilustratora. Pilgerfahrt der Blumengeister (Pielgrzymka duszków kwietnych) poemat liczący 296 stron autor dedykował parze wielkoksiążęcej Carlowi Alexandrowi Augustowi Johannowi von Sachsen Weimar i Sophie Louise von Sachsen Weimar. Był to wierszowany poemat składający się z historyjek o kobietach-kwiatach, które z pałacu wróżki kwiatów zeszły na ziemię, aby sprawdzić jaką mają moc i jaki wzbudzają podziw oraz jak wpływają na życie przez miłość, radość i ból, aż do śmierci.

(oprac. dr B. Pospieszna)

 

 

Strona tytułowa, fragment oprawy oraz przykłady barwnych ilustracji; źródło: https://books.google.pl/books?id=2an4NdkFrwsC&pg=PA264-IA2&hl=pl&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false (dostęp 04.05.2020).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *