Urodził się 1 kwietnia 1848 r. w Tangermünde nad Łabą. Jego ojcem był Edward Adolf Steinbrecht (1812−1881), pastor kościoła św. Stefana, matką Alwina z domu Groskurd. Był starszym bratem Conrada Emmanuela Steinbrechta (1849−1923), kierownika Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku.

Po ukończeniu nauki w gimnazjach w Stendalu i Wernigerode, studiował filologię klasyczną na uniwersytetach w Tybindze, Lipsku i Berlinie. W lipcu 1872 r. na Uniwersytecie Lutra w Halle uzyskał tytuł doktora filozofii i zdał w Berlinie egzamin pro facultate docendi, po którym nabył kwalifikacje do nauczania języków – łaciny i greki. Aby zaliczyć tzw. rok próbny, trafił do Akademii Rycerskiej w Brandenburgu. Po jej ukończeniu (1875) pracował w gimnazjach w Wittstock/Dosse, Sondershausen, Kołobrzegu, Koszalinie, Szczecinie i Stargardzie. W 1885 r., jako nauczyciel (Oberlehrer) Królewskiego Gimnazjum Katedralnego i Królewskiego Gimnazjum Realnego w Kołobrzegu, wydał pracę „Zur Methodik des deutschen Unterrichts” kończąc ją słowami: „Należy studiować Moliera, należy studiować Szekspira, ale przede wszystkim i zawsze grekę!”.

Na prośbę brata Conrada ułożył rymowany czterowiersz poświęcony bitwie pod Grunwaldem:

 

MCCCCX Juli XV

Zu Tannenberg ein blutger Tag

Des Ordens Kraft zu Toderlag

Des Leibes sind die Helden ledig

So sei Gott Aller Seelen gnedig

 

Pod Grunwaldem dzień krwawy

poniosła śmierć Zakonu siła

i bohaterów z ciał wy­zwoliła

Boże, bądź wszystkim duszom łaskawy

(tłum. M. Kilarski)

 

W 1911 r. Friedrich Schwarting (1883−1918) z Hanoweru, malując w kaplicy św. Anny polichromię przedstawiającą hołd składany Matce Boskiej przez poległych dostojników zakonnych, naniósł wymienioną inskrypcję pod malowidłem i na ościeżu okna południowo-zachodniego. Istniały tam do oblężenia zamku w 1945 r.

Lit.: F. Kössler, Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhunderts Berufsbiographien aus Schul-Jahresberichten und Schulprogrammen  1825−1918  mit Veröffentlichungsverzeichnissen. Band: Staa-Stutzki, Giessen 2008; Archiwum Państwowe w Malborku, Akta Zarządu Odbudowy Zamku, sygn. 9/206/59: Personalpapiere des Geheimen Baurats Steinbrecht 1849−1939.

(oprac. R. Rząd)

 

Ściana zachodnia kaplicy św. Anny z polichromią Friedricha Schwartinga i inskrypcjami Maxa J. Steinbrechta; Marienburg Baujahr 1911, s. 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *