autor nieznany, pocz. lat 90. XVIII w. (?)
gips, odlew
wys. 121 cm

Odlew gipsowy figury króla Prus Fryderyka II Wielkiego jest pomniejszoną kopią marmurowej rzeźby wykonanej w latach 1792-1793 roku przez Johanna Gottfrieda Schadowa (1764-1850) dla Szczecina.

W zamku malborskim przed II wojną światową przechowywana była właśnie ta gipsowa kopia pomnika króla Fryderyka II. Stała na postumencie w sali trójfilarowej (Sala Rady) w przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów. Po I wojnie światowej została przeniesiona do przedpokoju biblioteki zamkowej w górnej kondygnacji piwnicznej Pałacu. Informację o umieszczeniu figury w inwentarzu z 1835 roku pod numerem 629 przynosi periodyk wydawany przez Towarzystwo Odbudowy i Upiększenia Zamku w Malborku Geschäftsbericht des Vorstandes des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg für die Zeit vom 1. Januar 1926 bis zum 31. Dezember 1927. Tamże, poza notą, znajduje się zdjęcie kopii. W późniejszych inwentarzach z 2 poł. XIX w. figura zamieszczona jest w dziale III, pod numerem 19 (w okresie międzywojennym pod numerem 18). Starsza fotografia z 1885 roku, z negatywów szklanych Albrechta Meydenbauera przechowywanych w Berlinie, ukazuje widok wnętrza sali trójfilarowej z kopią pomnika przy drzwiach do sieni. W Roczniku Odbudowy Zamku z 1918 roku stoi ona już w pomieszczeniach biblioteki w piwnicy.

Gipsowy odlew nie zachował się do naszych czasów.

(oprac. A. Dobry)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *