Proweniencja: Prusy

Datowanie: XIV–XV wiek

Materiały i technika: stal, drewno; kucie, nitowanie, szlifowanie, snycerka.

Przed wojną na zamku w Malborku znajdowało się niemal 2 tysiące elementów uzbrojenia, w tym kilkadziesiąt egzemplarzy średniowiecznej broni siecznej. W 1916 roku, w komunikatach z działalności Zarządu Odbudowy Zamku (Nachrichten der Schlossbauverwaltung zu Marienburg Westpr. über ihre Tätigkeit in den Baujahren 1912 bis 1916), opublikowano zdjęcie dziewięciu sztuk broni tego typu, będących znaleziskami przekazanymi do Malborka.

  • Miecz znaleziony w 1885 roku w Kanale Panieńskim na Żuławach Wiślanych, przekazany przez Związek Wałowy.
  • Miecz znaleziony w 1887 roku w rzece Tina, przekazany przez Spółdzielnię – Tina.
  • Miecz znaleziony w 1886 roku w rzece Tina, przekazany przez Spółdzielnię – Tina (w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku)
  • Miecz znaleziony w 1898 roku w Wiśle w miejscowości Nowe, przekazany przez Zarząd Zabudowy Wisły.
  • Miecz znaleziony w 1894 roku w rzece Święta (górny odcinek rzeki Tuga), przekazany przez Stowarzyszenie – Tina.
  • Miecz znaleziony w 1901 roku w rzece Święta (górny odcinek rzeki Tuga), przekazany przez Urząd Budownictwa Rzecznego w Elblągu.
  • Miecz znaleziony w 1891 roku w Prabutach na działce Puschmanna (w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
  • Szabla znaleziona w 1906 roku w Malborku przy ulicy Ziegelgasse (ob. Armii Krajowej), przekazany przez urząd miasta w Malborku.
  • Miecz znaleziony w 1887 roku w rzece Tina, przekazany przez Spółdzielnię – Tina (w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku).

Większość z tych znalezisk to znaleziska rzeczne. Związane było to z licznymi pracami konserwatorskimi prowadzonymi wzdłuż torów wodnych w tamtym okresie. Poszerzano wały, wymieniano drewniane śluzy na stalowo-betonowe, zabezpieczano wały na wypadek powodzi. Dodatkowo regularnie bagrowano same rzeki, które na Żuławach szybko ulegały zamuleniu.

Omawiane miecze przechowywane były na zamku w różnych lokalizacjach, o czym świadczą zdjęcia z Roczników Odbudowy Zamku (Marienburg Baujahr). W 1889 roku miecz nr 3 dwukrotnie wykorzystany został jako rekwizyt na fotografiach  – przed wejściem do Kapitularza (w grudniu), gdzie trzymany był w ręku Krzyżaka (Mbj. 1889, fot. 2) oraz w komnatkach skarbnika na Zamku Wysokim (Mbj. 1889, fot. 14). W 1914 roku pięć mieczy znajdowało się w gablocie na górnej kondygnacji wieży wjazdowej na Zamek Średni (Mbj. 1914, fot. 9). W 1917 roku większość z nich przeniesiono do pomieszczeniu obok, na podstrysze Infirmerii (Mbj. 1917, fot. 28). Miecz numer 3 umieszczono wówczas w rękawicy zbroi stojącej w tym samym pomieszczeniu (Mbj. 1917, fot. 29).

(oprac. dr. D. Gosk)

Nachrichten der Schlossbauverwaltung zu Marienburg Westpr. über ihre Tätigkeit in den Baujahren 1912 bis 1916, Danzig 1916.

Marienburg Baujahr, 1914, fot. 9.

Marienburg Baujahr 1889, fot. 2, fot. 14.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *