Portal Muzealnictwo.com prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ochrony Zbiorów objął patronatem medialnym konferencję pt. “Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej”.

Jest nam niemiernie miło, że nasze wydarzenie wzbudza takie zainteresowanie. Tym bardziej, iż liczba zgłoszeń przekroczyła najśmielsze oczekiwania.

Wkrótce ogłosimy program konferencji, a już teraz zachęcamy do śledzenia informacji na ten temat, zarówno w naszym serwisie, jak i na stronie Muzealnictwo.com (www.muzealnictwo.com)

 

Informacja ze strony https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wydawnictwa/muzealnictwo-com [dostęp 05.12.2018]

Muzealnictwo.com jest młodszą siostrą istniejącego już 60 lat rocznika „Muzealnictwo”. Chcemy, aby było to forum, gdzie muzealnicy i wszyscy ci, którym bliska jest problematyka muzeów w Polsce i na świecie, będą mogli dyskutować i wymieniać poglądy. Nie boimy się tematów kontrowersyjnych, prezentujemy różne punkty widzenia. Obok tematu głównego, który zazwyczaj będzie zmieniał się co miesiąc, nasi autorzy – specjaliści i praktycy w danej dziedzinie – piszą, co nowego słychać w muzealnym: wystawiennictwie, edukacji, digitalizacji, konserwacji, nowych mediach, wydawnictwach czy marketingu i promocji. Nasi korespondenci odwiedzają muzea na świecie w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań i nowych trendów w muzealnictwie, piszą także o mało znanych a niezwykle interesujących muzeach, kolekcjach czy obiektach muzealnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *