Przedstawiamy Państwu program konferencji pt. “Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej”. W związku z ogromnym zainteresowaniem tym wydarzeniem Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda, podjął decyzję o organizacji dwudniowej konferencji (tj. 14-15.03.2019 r.), zamiast jednodniowej jak pierwotnie było zaplanowane. Cieszymy się ogromnie i już teraz serdecznie zapraszamy do udziału.

 

PROGRAM*/**

DZIEŃ I

14.03. (czwartek) 

10.00 dr hab. Janusz Trupinda (Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku), Powitanie uczestników oraz wykład wprowadzający Badania strat wojennych w Malborku i Kwidzynie – budowanie tożsamości miejsca.

10.40−11.00 Agata Modzolewska (MKIDN), Straty wojenne w dziedzinie dóbr kultury z rejonu dawnych Prus Wschodnich i Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grabieży.

11.00−11.20 Aleksandra Siuciak (MZM), Strata i rozproszenie. Struktura i charakter strat wojennych zamku w Malborku / Kwidzynie w świetle dotychczasowych rezultatów projektu.

11.20−11.50 PRZERWA KAWOWA

11.50−12.10 Bartłomiej Sierzputowski (UW), Status prawny zbiorów zamku w Malborku po II wojnie światowej. Studium prawnomiędzynarodowe.

12.10−12.30 Joanna Czarnowska (MZM), Numizmaty z przedwojennej kolekcji malborskiej w zbiorach zamkowych po 1961 roku.

12.30−12.50 dr hab. Karol Polejowski (MZM), Malborskie militaria po 1945 roku – ścieżki rozproszenia.

12.50−13.10 Wiesława Połom-Jakubowicz (MZM), Gromadzenie zbioru grafiki portretowej i próba odtworzenia jego spisu (inwentarza).

13.10−13.30 DYSKUSJA

13.30−14.10 LUNCH

14.10−14.30 Justyna Lijka (MZM), Okruchy z historii zaginionego obrazu Matki Bożej Pokornej z kościoła zamkowego w Malborku.

14.30−14.50 dr Barbara Pospieszna (MZM), Magazyn Lapidarium nr 13 w Muzeum Zamkowym w Malborku.

14.50−15.10 Joanna Jezierska (MK), Tkaniny i dzianiny w przedwojennych zbiorach Muzeum w Kwidzynie.

15.10−15.30 Adam Juźwiak (MK), Muzealnictwo przyrodnicze na terenie historycznych Prus od XVIII wieku do współczesności.

15.30−15.50 PRZERWA KAWOWA

15.50−16.10 Kacper Martyka (MWiM), Zabytki z dawnej kolekcji malborskiej w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

16.10−16.30 dr Magdalena Białonowska (ZK, UKSW), Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie – na drodze do restytucji zbiorów królewskich. Obiekty odzyskane, dary, zakupy.

16.30−17.00 DYSKUSJA

17.20 Bartłomiej Butryn (MZM) Pilotażowy pokaz warsztatów opracowanych w ramach projektu Badania strat wojennych w zakresie zbiorów artystycznych zamków w Malborku i Kwidzynie.

18.00 SPOTKANIE TOWARZYSKIE (Karwan)

 

DZIEŃ II

15.03. (piątek)

10.00−10.20 dr Aleksandra Krypczyk-De Barra (MNK), Powrót “Zimy”. Losy dzieł Maksymiliana Gierymskiego (1846−1874) utraconych w czasie II wojny światowej.

10.20−10.40 Anna Kaszubowska, Monika Leśniak-Skocka (MOB), Ocalić od zapomnienia. Odbudowa kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego i Maksymiliana A. Piotrowskiego. Tradycja a nowe możliwości.

10.40−11.00 dr Jacek Zinkiewicz (MHMK), Budowa kolekcji militariów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa po II wojnie światowej.

11.00−11.20 Katarzyna Kenc (MKL), Rozdarte i rozproszone – zbiory artystyczne Muzeum Lubomirskich po 1939 roku.

11.20−11.50 PRZERWA KAWOWA

11.50−12.10 Patryk Frankowski (MIM), Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu i jego zbiory za czasów działalności Zdzisława Szulca 19451959.

12.10−12.30 Agnieszka Woźniak-Wieczorek (UW, MPKJIIIS), Kolekcja dzieł sztuki książąt Czartoryskich z Weinhaus, przechowywana w pałacu w Pełkiniach, w kontekście problematyki badania historii polskich rozproszonych kolekcji dzieł sztuki i strat wojennych.

12.30−12.50 Marta Krajewska (MNG), Powojenne dzieje zbiorów ceramiki i szkła Muzeum Narodowego w Gdańsku – odbudowa kolekcji.

12.50−13.30 LUNCH

13.40−14.00 Anna Baranowska-Fietkiewicz, Lech Łopuski (MNG), Kolekcja zegarów w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

14.00−14.20 Jarosław Sobieraj (MWiM), Krajobraz po burzy. Z dziejów kolekcji archeologicznych południowej części dawnych  Prus Wschodnich.

14.20−15.00 DYSKUSJA I POSUMOWANIE KONFERENCJI

* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

** Podczas konferencji zaplanowano wydarzenia towarzyszące, ich wykaz zostanie podany

w terminie późniejszym.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *