18 grudnia b.r. odbyła się konferencja Straty wojenne zamku w Malborku w świetle źródeł na przykładzie Sprawozdań Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego, zorganizowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Jej realizacja jest pokłosiem działań realizowanych przez muzeum w ramach projektu pt. Badania strat wojennych w zakresie zbiorów artystycznych zamków w Malborku i Kwidzynie – kontynuacja, który uzyskał dofinansowanie z programu MKIDN Badanie polskich strat wojennych.

Spotkanie, będące również zwieńczeniem tegorocznej edycji projektu, skupiło się przede wszystkim wokół najnowszej projektowej publikacji pt. Sprawozdania Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego. Jest to przekład z języka niemieckiego, nieocenionego źródła do badań historii odbudowy malborskiej warowni, a także poznania jej kolekcji. Publikacja opatrzona została obszernym komentarzem naukowym, niezbędnym do pełnego jej zrozumienia, a także poznania realiów, w których powstawała. Redaktorami wydawnictwa są Artur Dobry i dr hab. Janusz Trupinda, natomiast przekładu dokonał Aleksander Masłowski.

Z racji sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, konferencja odbyła się w formule on-line na platformie Microsoft Teams. Na konferencję zgłosiło się 30 uczestników z krajowych instytucji, pracowników muzeum oraz pasjonatów historii zamku. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Muzeum Zamkowego dr hab. Janusz Trupinda, który powitał uczestników oraz wprowadził w zagadnienie konferencji. Następnie głos zabrała p. Małgorzata Zając z Wydziału Restytucji Dóbr Kultury przy Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKIDN, która zaprezentowała działania związane z bazą strat wojennych MKIDN w kontekście działań restytucyjnych. Przybliżyła również procedury związane ze zgłoszeniem straty wojennej, podkreślając również ważność źródeł w procesie identyfikacji strat. Dalsza część konferencji zdominowana została przez wystąpienia związane z punktem przewodnim spotkania. Janusz Trupinda dokonał analizy Sprawozdań Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego jako źródła do poznania przebiegu i społecznego kontekstu odbudowy zamku, natomiast Bartłomiej Butryn i Joanna Czarnowska przybliżyli ich zawartość pod kątem prac dekoratorskich i aranżacyjnych oraz tworzenia zamkowych kolekcji.

Ostatnia część spotkania poświęcona została prezentacji nowej publikacji. Redaktorzy omówili specyfikę pracy ze źródłem historycznym oraz problemy z tym związane. Wykazali również rozwiązania zastosowane w edycji. Natomiast Aleksander Masłowski podzielił się swoimi uwagami i dylematami związanymi z tłumaczeniem Sprawozdań. Na zakończenie Aleksandra Siuciak dokonała podsumowania tegorocznej edycji projektu.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu, zachęcając jednocześnie do śledzenia postępów projektu na stronie www.straty.zamek.malbork.pl

(oprac. A. Siuciak)

Sprawozdania Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego

red. Artur Dobry, Janusz Trupinda

tł. Aleksander Masłowski

Malbork 2020

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *