Dnia 16 października 2019 w Zamku w Kwidzynie odbyło się spotkanie promujące realizowany w Malborku i Kwidzynie #Projekt Straty. Pracownicy kwidzyńskiego oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku, zaplanowali cykl spotkań w całości poświęconych tematyce zbiorów publicznych w przedwojennym i powojennym Kwidzynie (kolejne spotkania odbędą się 14 i 27 listopada). Referat wprowadzający wygłosił Łukasz Rzepczyński. Blisko 30 osobowa grupa mieszkańców Kwidzyna, mogła nie tylko zapoznać się z genezą i rozwojem zbiorów muzealnych w ich mieście od lat 80. XIX wieku do zakończenia II wojny, ale także obejrzeć zabytki reprezentujące różne grupy artefaktów, gromadzonych najpierw społecznie, a od 1925 roku instytucjonalnie.
Część wstępna wystąpienia została poświęcona samemu programowi. Nakreślono jego cele, wskazano strategiczne założenia oraz przedstawiono osoby inicjujące i prowadzące go w MZM. Nasz kolega zreferował tegoroczne prace zespołu, koncentrując się jednak na analizie różnorodnych źródeł, pozyskanych także w toku realizacji projektu, umożliwiających jak najpełniejsze opracowanie szczegółowego wykazu dzieł utraconych po 1945 roku. W konkluzji wystąpienia referent stwierdził, że rozmiar utraconych (rozproszonych bądź zniszczonych) zbiorów kwidzyńskich należy szacować na ok. 60–70% zasobu z poł. l. 40. XX w.

Informacje o kolejnych spotkaniach znajdziesz tutaj.

(oprac. i fot. B. Butryn)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *