Proweniencja: Prusy krzyżackie, Malbork, warsztat lokalny

Glina; toczenie na kole, obróbka ręczna, dekoracja radełkowa i rowkowana, wypalanie w atmosferze utleniającej; nieznane wymiary.

Sygnatury, napisy: brak

Nr przedwojenny inw.: nieznany

Data utraty dzieła: l. 1945–1961

Obecne miejsce przechowywania, inw.: nieznane

Kubek został znaleziony w fosie zamku malborskiego. Identycznie ozdobione naczynia i ich fragmenty pozyskano w latach 80. XX wieku w Malborku, w okolicy dawnego kościoła św. Jerzego, gdzie odkryto pozostałości wyrobiskowe średniowiecznej garncarni oraz przy piecu garncarskim odkrytym na międzymurzu pomiędzy Bramą Garncarską a Sztumską w 2017 roku.

Niski, cylindryczny, jednouchy kubek, którego powierzchnia gęsto pokryta jest rowkami aż pod opaskę wylewu naczynia. Wylew prosty. Dekoracja została odciśnięta dookolnie na opasce radełkiem. Ucho w kształcie litery „C” dolepione do korpusu kilka centymetrów powyżej podstawy i do miejsca pod opaską wylewu naczynia. Dekoracja na uchu nieczytelna. Być może wewnątrz był szkliwiony.

Stan zachowania: B, klejone, ubytek ścianki naczynia.

(oprac. dr B. Pospieszna)

Bibliografia:

W. Heym, Das bauerliche Geschirr im Regierungsbezirk Westpreußen in geschichtlicher Zeit, [w:] Die Sachgüter der deutsche Volkskunde, hg. v. O.U. Erich, Jahrbuch für historische Volkskunde, Bd. 3/4 (1934), s. 99, 112, 124, Taf. XX, Abb. 5b; B. Pospieszna, Zarys historii rzemiosła zduńsko-garncarskiego w Malborku od wieku XV do początku XIX, [w:] Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, Materiały z konferencji, Rzeszów 21–23 IX 1993, red. A. Gruszczyńska, A. Targońska, Rzeszów 1994, s. 281, ryc. 5; A. Kwapiński, Sprawozdanie archeologicznych badań ratunkowych na stanowisku Malbork 17 (AZP 18−47/14), Sopot 2017, s. 6−7, 17, ryc. 1−2.

  

 

Fot. Heym 1934, tabl. 20, il. 5b.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *