W Gabinecie Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajduje się depozyt Biblioteki Instytutu Historycznego UW, który zawiera 73 woluminy z proweniencją zamku malborskiego. Są to egzemplarze pochodzące zarówno z biblioteki ogólnej, jak i numizmatycznej. Do zbiorów Instytutu Historycznego starodruki trafiły za pośrednictwem Muzeum Wojska Polskiego, o czym świadczą stosowne pieczęcie. Zachowane dokument poświadczają, że 22 października 1945 roku przedstawiciel Muzeum Wojska Polskiego, major Januariusz Gościmski, zabrał do Warszawy 419 tytułów książek numizmatycznych oraz 89 tomów z dziedziny heraldyki, wojskowości i sztuki. W pozostawionym wówczas spisie obiektów odnajdujemy kilka egzemplarzy, które ostatecznie trafiły do Biblioteki Uniwersyteckiej. Natomiast większa część zabranego zbioru znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie.

Prezentowane obiekty pochodzą z księgozbioru numizmatycznego, który znajdował się w komnatach dostojników krzyżackich, w zachodnim skrzydle Zamku Wysokiego. Było to miejsce przechowywania zarówno księgozbioru, jak i wspaniałej kolekcji numizmatów.

(oprac. A. Siuciak)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *