Kontynuując wątek strat poniesionych w zakresie numizmatyki, przedstawiamy Państwu wykaz monet i medali opisanych w trzecim tomie katalogu Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in der Marienburg. Podobnie jak dotychczasowe, tom ten został wydany w Gdańsku, w dwa lata od ukazania się tomu drugiego, czyli w 1906 r. Zawierał opracowanie monet wybitych na Pomorzu, w Wielkim Księstwie Poznańskim, na Śląsku, także w Saksonii oraz w włościach Hohenzollernów.

Szczegółowy zakres strat przestawia się następująco:

Monety i medale śląskie – emitenci

Fryderyk II (1740−1786) – 292 szt. monet

Fryderyk II (1740−1786) – 78 szt. medali

Fryderyk Wilhelm II (1786−1797) – 64 szt. monet

Fryderyk Wilhelm II (1786−1797) – 11 szt. medali

Fryderyk Wilhelm III (1797−1840) – 49 szt. monet

Fryderyk Wilhelm III (1797−1840) – 25 szt. medali

Monety i medale – Poznań, Pomorze, Saksonia, Hannover, Schleswig-Holstein

Poznań

Fryderyk Wilhelm III (1814−1840) – 8 szt. monet

Fryderyk Wilhelm III (1814−1840) – 2 szt. medali

Pomorze

Fryderyk II (1740−1786) – 24 szt. monet

Fryderyk II (1740−1786) – 7 szt. medali

Saksonia

Fryderyk II (1740−1786) – 63 szt. monet

Fryderyk II (1740−1786) – 21 szt. medali

Hannover

Fryderyk II (1740−1786) – 100 szt. monet

Fryderyk Wilhelm II (1786−1797) – 4 szt. monet

Fryderyk Wilhelm III (1814−1840) – 7 szt. monet

Wilhelm I (1862−1888) – 45 szt. monet

Medale hanoverskie – 19 szt.

Schleswig-Holstein

Medale – 14 szt.

Monety i medale – Westfalia, Hessen-Nassau, Rheinprovinz, Moresnet, Hohenzollern, Ansbach i Bayreuth, Neuenburg

Westfalia

Fryderyk II (1740−1786) – 5 szt. monet

Fryderyk Wilhelm II (1786−1797) – 11 szt. monet

Fryderyk Wilhelm III (1814−1840) – 3 szt. monet

Medale – 9 szt.

Hessen-Nassau

Wilhelm I (1862−1888) – 42 szt. monet

Medale frankfurckie – 17 szt.

Rheinprovinz

Fryderyk II (1740−1786) – 80 szt. monet

Fryderyk Wilhelm III (1814−1840) – 78 szt. monet

Fryderyk Wilhelm IV (1840−1861) – 34 szt. monet

Medale reńskie – 17 szt.

Moresnet

Fryderyk Wilhelm IV (1840−1861) – 3 szt. monet

Hohenzollern:

Fryderyk Wilhelm IV (1840−1861) – 5 szt. monet

Medale – 5 szt.

Ansbach i Bayreuth:

Fryderyk Wilhelm II (1786−1797) – 21 szt. monet

Fryderyk Wilhelm III (1797−1814) – 23 szt. monet

Medale – 8 szt.

Neuenburg

Fryderyk Wilhelm II (1786−1797) – 26 szt. monet

Fryderyk Wilhelm III (1797−1840) – 17 szt. monet

Medale – 4 szt.

RAZEM: 1241 szt.

 

(oprac. J. Czarnowska)

 

 

1. Strona tytułowa katalogu Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in der Marienburg, Bd. 3, Danzig 1906.

Tablice XXXII oraz XXXIII katalogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *