Powracając do wątku strat poniesionych w zakresie numizmatyki, przedstawiamy wykaz monet i medali opisanych w siódmym tomie katalogu Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in der Marienburg. Na łamach niniejszego katalogu, wydanego w Królewcu w 1929 r., opublikowano uzupełnienia do tomów I–IV. Omawiany tom siódmy ukazał się po śmierci dr. Emila Bahrfelda, niemniej został przez niego wcześniej zredagowany. Jest to ostatni tom obszernego wydawnictwa poświęconego przedwojennej kolekcji monet i medali przechowywanych w zamku w Malborku.

Szczegółowy zakres strat przedstawia się następująco:

  • Uzupełnienia do tomu I – monety i medale prowincji Prus do roku 1701

Monety krzyżackie od XIII w. do 1525 r. – 50 szt.

Monety i medale rodu Hohenzollernów 1525–1618 – 14 szt.

Monety i medale elektorów brandenburskich 1618–1701 – 189 szt.

  • Uzupełnienia do tomu II – monety i medale królów Prus

Prowincja Prusy

Fryderyk I (1701-1713) –12 szt.

Fryderyk Wilhelm I (1713–1740) – 7 szt.

Fryderyk II (1740-1786) – 7 szt.

Okupacja rosyjska (1758-1762) – 3 szt.

Fryderyk II (cd.) – 4 szt.

Fryderyk Wilhelm II (1786–1797) – 3 szt.

Fryderyk Wilhelm III (1797–1840) – 4 szt.

Wilhelm I (1861–1888) – 1 szt.

Prusy południowe, Fryderyk Wilhelm 2 (1793–1797) – 1 szt.

Medale osobistości – 5 szt.

Medale historyczne i okolicznościowe – 32 szt.

Prowincja Brandenburgia

Fryderyk Wilhelm I (1713–1740) – 1 szt.

Fryderyk II (1740-1786) – 22 szt.

Medale o Fryderyku Wielkim i wydarzeniach z jego czasów – 23 szt.

Medale członków domu królewskiego – 9 szt.

Fryderyk Wilhelm II (1786–1797) – 6 szt.

Medale o Fryderyku Wilhelmie II i wydarzeniach z jego czasów – 38 szt.

Medale członków domu królewskiego – 6 szt.

Fryderyk Wilhelm III (1797–1840) – 36 szt.

Medale o Fryderyku Wilhelmie III i wydarzeniach z jego czasów – 71 szt.

Ordery i odznaczenia – 5 szt.

Medale członków domu królewskiego

Fryderyk Wilhelm, książę koronny (późniejszy król Fryderyk Wilhelm III, ur. 1770, zm. 1840) – 1 szt.

Luiza von Mecklenburg-Schwerin (żona Fryderyka Wilhelma III) – 5 szt.

Fryderyk Henryk Ludwik (brat Fryderyka Wielkiego) – 1 szt.

Książę Fryderyk Wilhelm Karol (brat Fryderyka Wilhelma III) – 1 szt.

Elżbieta Luiza, księżniczka Prus – 1 szt.

Luiza Augusta Wilhelmina Amalia, księżniczka Prus – 2 szt.

August Ferdynand, książę Prus – 1 szt.

Fryderyka Luiza Wilhelmina – 2 szt.

Fryderyk Wilhelm IV (1840–1861) – 9 szt.

Medale o Fryderyku Wilhelmie IV i wydarzeniach z jego czasów – 22 szt.

Ordery i odznaczenia – 2 szt.

Medale członków domu królewskiego

Adalbert, książę Prus – 1 szt.

Luiza, księżniczka Prus – 1 szt.

Wilhelm I Wielki (1861–1888) – 1 szt.

Medale o królu Wilhelmie i wydarzeniach z jego czasów – 4 szt.

Ordery i odznaczenia – 8 szt.

  • Uzupełnienia do tomu III – monety i medale królów Prus

Prowincja Śląsk

Fryderyk II (1740–1786) – 28 szt.

Medale o Fryderyku Wielkim i wydarzeniach z jego czasów – 23 szt.

Medale o Fryderyku II i wydarzeniach z jego czasów – 8 szt.

Fryderyk Wilhelm II (1786–1797) – 4 szt.

Fryderyk Wilhelm III (1797–1840) – 5 szt.

Medale o Fryderyku Wilhelmie III i wydarzeniach z jego czasów – 2 szt.

Fryderyk Wilhelm IV (1840–1861) – 3 szt.

Wilhelm II (1888-1918) – 1 szt.

Różne śląskie monety i żetony – 8 szt.

Prowincja Pomorze – 31 szt.

Prowincja Saksonia – 7 szt.

Prowincja Hannover – 8 szt.

Prowincja Schleswig-Holstein – 8 szt.

Prowincja Hessen-Nassau: Frankfurt – 4 szt.

Prowincja Nadrenia – 16 szt.

Neuenburg – 13 szt.

  • Uzupełnienia do tomu IV i poprzednich – emisje królów i cesarzy do 1918 r.

Georg Wilhelm (1619–1640) – 1 szt.

Fryderyk Wilhelm Wielki Elektor (1640–1688) – 2 szt.

Fryderyk III Elektor (1688–1701) oraz jako Król Fryderyk I (1701–1713) – 6 szt.

Fryderyk Wilhelm II (1713–1740) – 1 szt.

Fryderyk II (1740–1786) – 19 szt.

Monety z okresu wojny siedmioletniej – 12 sz.

Fryderyk Wilhelm II (1786–1791) – 5 szt.

Fryderyk Wilhelm III (1797–1840) – 12 szt.

Fryderyk Wilhelm IV (1840–1861) – 7 szt.

Wilhelm I (1861–1888) – 31 szt.

Fryderyk III (1888) – 13 szt.

Wilhelm II (1888–1918) – 42 szt.

Wilhelm II – medale – 133 szt.

Medale i eksponaty związane z wojną światową – 52 szt.

Medale osobistości

Członków domu Hohenzollernów – 41 szt.

Mężów stanu i osób prywatnych – 237 szt.

Medale rodziny Brakenhausen – 24 szt.

RAZEM: 1418 szt.

(oprac. J. Czarnowska)

Strona tytułowa katalogu "Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in der Marienburg", Bd. 7, Königsberg i. Pr. 1929.

Portret Emila Bahrfeldta zamieszczony w 7 tomie katalogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *