W 1902 roku na dziedzińcu Zamku Średniego ustawiono potężny głaz narzutowy, który znaleziono około 2 kilometry na zachód od miejscowości Skarszewy w powiecie starogardzkim. Obelisk ten miał być poświęcony odbudowie zamku w pierwszej połowie XIX wieku, czyli tak zwanej restauracji romantycznej. Jej głównym animatorem był Theodor von Schön, nadprezydent Prus, minister stanu w rządzie w Berlinie oraz tytularny burgrabia zamku. Jego zachwyt nad dawną krzyżacką stolicą i skuteczne wspieranie działań konserwatorskich doprowadziły do odnowy Pałacu Wielkich Mistrzów i skrzydła zachodniego Zamku Średniego wraz z Wielkim Refektarzem. W 1908 roku na pamiątkę tej pierwszej restauracji i jej bohatera, na wielkim kamieniu, Królewski Zarząd Odbudowy Zamku zamontował metalową tablicę z inskrypcją.

Tablica wisiała do 1945 roku. Nie mamy potwierdzonych danych, w którym momencie została zdjęta i jakie były jej dalsze losy. 1 września 1949 roku w jej miejscu pojawiła się nowa, tym razem kamienna, poświęcona Armii Radzieckiej. Historia ze zmianą powtórzyła się w 1994 roku, gdy po jej zdemontowaniu Muzeum Zamkowe powiesiło metalową tablicę poświęconą wszystkim konserwatorom zamku malborskiego.

(oprac. A. Dobry)

Kamień na dziedzińcu, Marienburg Baujahr 1908, fot. 79.

Tablica na obelisku, Marienburg Baujahr 1908, fot. 80.

Tablica poświęcona Armii Radzieckiej, zbiory MZM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *