autor: Ida i Carlotte Brickmann

miejsce powstania: Hamburg

czas powstania: pomiędzy 1900 a 1902 rokiem

technika: tkanie

materiał: włókno lniane

wymiary: ok. 238 x 142 cm

data utraty dzieła: l. 1945−1950

obecne miejsce przechowywania: nieznane

Kompozycja rozplanowana na powierzchni tkaniny o formacie prostokąta, złożona z siedmiu horyzontalnych pasów, ujętych wertykalnymi pasami bordiury, przy krótszych bokach. Pasy poprzeczne wypełnia dekoracja heraldyczna i figuralna z treścią legendy Tristana. Cztery pasy heraldyczne zawierają kolejno: 10, 9, 9 i 9 tarcz herbowych, umieszczonych pod arkadami, tła przestrzeni w arkadach są zmienne: granatowe, czerwone, żółte i zielone. Trzy pasy z figuracją ukazują, każdy, po pięć epizodów legendy. Pasy rozmieszczono naprzemiennie, począwszy od programu heraldycznego, i wydzielono (rozdzielono) polami tekstowymi w formie białej prostej taśmy z majuskułowymi literami. Treść napisów jest komentarzem do scen legendy. Lewy pas bordiury z motywem różanej wici, prawy z wicią dębową.

Tkanina wiernie powtarza wygląd tapiserii z ok. 1300 znajdującej się w klasztorze cysterek w Weinhausen. Brak informacji o miejscu jej eksponowania, zarejestrowana jedynie na zdjęciu z 1902 roku, gdzie stanowiła efemeryczny element aranżacji Zimowego Refektarza, na czas cesarskiej wizyty.

(oprac. B. Butryn)

 

Tristanteppich, [w:] Archiv für Niedersachsens Kunstgeschichte: eine Darstellung mittelalterlicher Kunstwerke in Niedersachsen und nächster Umgebung (Hannower 1849-62), p. B, T. 6 (źródło ilustracji: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Mithoff_Kloster_Wienhausen_06.jpg).

Marienburg Baujahr 1902, il. 20.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *