autor: Johann Daniel Deveer

miejsce powstania: Elbląg

czas powstania: ok. 1779 rok

technika: odlew, grawerowanie

materiał: cyna

wymiary: wysokość z pokrywą 44 cm; bez pokrywy 28 cm

Ø wylewu/stopy ok. 12 cm

dawny numer inwentarzowy: Inw. HMM WPr. 923 (pokrywa) i 924 (naczynie)

zabytek był użyczeniem cechu rzeźników kwidzyńskich

data utraty zabytku: po 1945 r.

Wilkom w formie pucharu na okrągłej lekko wybrzuszonej stopie, z trzonem balasowym, czara wysoka z dwoma wybrzuszeniami. Pokrywa nakładana, z uchwytem w postaci pełnoplastycznej figurki żołnierza trzymającego tarczę˗kartusz. Na szerokim przewężeniu czary rytowany napis: Johann Daniel Putlich 1779. Na dwóch wybrzuszeniach po pięć (lub sześć) przylutowanych masek w formie lwich głów. Pokrywa lekko wysklepiona z walcowatym cokolikiem pośrodku, na nim figurka żołnierza (prawdopodobnie w uniformie z XVIII w.) podtrzymującego prawą ręką kartusz z rytą dekoracją w postaci emblematów cechowych. W tarczy, pod krzyżującymi się toporami, umieszczono głowę wołu i datę 1779. Znaki konwisarskie wybite pod stopą i pod pokrywą [Hintze, t. 3, poz. 462].

Opisany wilkom był naczyniem typowym pod względem formy wykonania, jego cechy dystynktywne to przede wszystkim treść grawerowanych napisów i dekoracji wiążącej go z cechem rzeźników. Warto zwrócić uwagę, że oprócz jednego nazwiska na przedmiocie, brakuje jakichkolwiek odniesień umożliwiających jego powiązanie z Kwidzynem.

Znak konwisarski Johann Daniel Deveer, identyczny jak na wilkomie, umieszczony jest na puszce ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku (nr inw. MZM/MZC/500).

(oprac. B. Butryn)

Il. 1. Heimat Museum Marienwerder 1925-1944, s. 82, poz. 923-924..

Odrys znaku konwisarskiego Johanna Daniela Deveera, za: E. Hintze, Norddeutsche Zinngiesser, Bd. 3, Aalen 1964, poz. 462, s. 81.

Znak konwisarski Johanna Daniela Deveera na puszcze ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku (nr inw. MZM/MZC/500).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *