proweniencja: Berlin?

warsztat: Franz Lauterbach (1865−1933)

technika: witrażownictwo

materiał: szkło, ołów

data powstania: 1908−1909 r.

data utraty dzieła: lata 1945−1960

Witraż o wymiarach 55 x 158 cm, złożony z 3 kwater, oprawiony w prostokątną, drewnianą ramę z dwoma zawiasami i zawieszony na hakach prawego ościeża okna nr 1 po zachodniej stronie sali (patrz: rzut).

Pełnopostaciowy wizerunek Dawida (ok. 1040–ok. 970 p.n.e.), starotestamentowego króla izraelskiego. Dojrzały mężczyzna z ciemną brodą ukazany en face, w lekkim rozkroku, z głową zwróconą w lewo. Ubrany w pancerz kolczy i kaftan z krótkimi rękawami, zdobiony ornamentem zbliżonym do heraldycznego motyw „vair”, opięty pasem. Dłonie w rękawicach: w prawej trzyma włócznię z rozwiniętym proporcem, lewa spoczywa na wysokości biodra, na tarczy zawieszonej na mieczu w pochwie, wspartym na ziemi. Głowa nakryta szerokim, spiczastym hełmem typu kapalin, na nogach stalowe nagolenniki i ostrogi. Na tarczy i proporcu herb: trzy masywne groty, dwa zwrócone w górę, jeden z dół. Po bokach głowy inskrypcja: „Da/vid”, druga, nieczytelna, poniżej stóp. Tło przedstawienia wypełnione niewielkimi, prostokątnymi polami.

Jeden z witraży wchodzących w skład zespołu prezentującego poczet „Najlepszych Bohaterów” – cyklu ikonograficznego stworzonego ok. 1902 r. przez Conrada Steinbrechta z zamiarem wykorzystania w oknach Wielkiego Refektarza, nawiązującego do znanego w średniowieczu motywu „Dziewięciu Bohaterów”.

Zbiorcze omówienie cyklu: TUTAJ

Lit.: Geschäftsbericht des Vorstandes des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg für die Zeit vom 1. Oktober 1902 bis zum 1. Oktober 1905, Danzig 1905, s. 5; R. Rząd, Zespoły heraldyczne w dekoracji Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim w Malborku w XIX i XX wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria, t. 1 (12), 1993, s. 121−123.

(oprac. R. Rząd)

 

Marienburg Baujahr 1909, il. 10.

Rzut wnętrza Wielkiego Refektarza prezentujący układ witraży stanowiących poczet "Najlepszych bohaterów"; oprac. R. Rząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *