proweniencja: Berlin?

warsztat: Franz Lauterbach

technika: witrażownictwo

materiał: szkło, ołów

data powstania: 1908−1909 r.

data utraty dzieła: lata 1945−1960

Witraż o wymiarach 55 x 158 cm, złożony z 3 kwater, oprawiony w prostokątną, drewnianą ramę z dwoma  zawiasami i zawieszony na hakach prawego ościeża okna nr 6 po zachodniej stronie sali (patrz: rzut).

Pełnopostaciowy wizerunek Parsifala, jednego z rycerzy Okrągłego Stołu króla Artura i bohatera niemieckich średniowiecznych eposów. Dojrzały mężczyzna o ciemnych włosach, z brodą, ukazany en face, w lekkim rozkroku. Ubrany w skórzany pancerz z naramiennikami, z wymalowanym na piersi herbem w kształcie kotwicy. Przedramiona osłonięte karwaszami. Dłonie w rękawicach: w prawej trzyma obnażony miecz skierowany ukośnie do góry. Lewa zaciśnięta na pasku z zawieszoną na wysokości kolan tarczą ze wspomnianym herbem. Włosy opięte opaską z broszą nad czołem, na nogach stalowe nagolenniki i ostrogi. Z tyłu, za lewą nogą widoczny fragment pochwy miecza. Na banderoli wijącej się dookoła głowy inskrypcja: „Parsival”, druga, nieczytelna, poniżej stóp. Tło przedstawienia wypełnione w górnej partii witraża niewielkimi, prostokątnymi polami, w dolnej motywami roślinnymi.

Jeden z witraży wchodzących w skład zespołu prezentującego poczet „Najlepszych Bohaterów” – cyklu ikonograficznego stworzonego ok. 1902 r. przez Conrada Steinbrechta z zamiarem wykorzystania w oknach  Wielkiego Refektarza, nawiązującego do znanego w średniowieczu motywu „Dziewięciu Bohaterów”.

Lit.: Geschäftsbericht des Vorstandes des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg für die Zeit vom 1. Oktober 1902 bis zum 1. Oktober 1905, Danzig 1905, s. 5; R. Rząd, Zespoły heraldyczne w dekoracji Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim w Malborku w XIX i XX wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria, t. 1 (12), 1993, s. 121−123.

(oprac. R. Rząd)

 

 

Marienburg Baujahr 1909, il. 11.

Rzut wnętrza Wielkiego Refektarza prezentujący układ witraży stanowiących poczet "Najlepszych bohaterów"; oprac. R. Rząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *