proweniencja: Berlin?

warsztat: Franz Lauterbach

technika: witrażownictwo

materiał: szkło, ołów

data powstania: 1908−1909 r.

data utraty dzieła: lata 1945−1960

Witraż o wymiarach 55 x 158 cm, złożony z 3 kwater, oprawiony w prostokątną, drewnianą ramę z dwoma  zawiasami i zawieszony na hakach prawego ościeża okna nr 13 po wschodniej stronie sali (patrz: rzut).

Pełnopostaciowy, symboliczny wizerunek wielkiego komtura Zakonu Szpitala Najświętszej Panny Marii w Jerozolimie. Starszy mężczyzna z odkrytą głową i szpakowatą brodą ukazany en face, w lekkim rozkroku. Ubrany w długi, biały płaszcz nałożony na ciemną zbroję z krótką tuniką. Na wysokości lewego barku ukośnie ustawiona tarcza z krzyżem zakonnym. Dłonie w rękawicach – prawą, ugiętą w łokciu, trzyma drzewce rozwiniętego nad głową proporca z dwoma pasami ciemnymi i jasnym pośrodku. Lewą, przez którą przerzucona jest poła płaszcza, opiera na mieczu w pochwie wspartym na ziemi. Na nogach stalowe nakolanniki i ostrogi. Tło przedstawienia wypełnione drobnym ornamentem geometrycznym. Poniżej nieczytelna inskrypcja.

Jeden z witraży wchodzących w skład zespołu prezentującego poczet „Najlepszych Bohaterów” – cyklu ikonograficznego stworzonego ok. 1902 r. przez Conrada Steinbrechta z zamiarem wykorzystania w oknach Wielkiego Refektarza, nawiązującego do znanego w średniowieczu motywu „Dziewięciu Bohaterów”.

Lit.: Geschäftsbericht des Vorstandes des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg für die Zeit vom 1. Oktober 1902 bis zum 1. Oktober 1905, Danzig 1905, s. 5; R. Rząd, Zespoły heraldyczne w dekoracji Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim w Malborku w XIX i XX wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria, t. 1 (12), 1993, s. 121−123.

(oprac. R. Rząd)

 

Marienburg Baujahr 1909, il. 15.

Rzut wnętrza Wielkiego Refektarza prezentujący układ witraży stanowiących poczet "Najlepszych bohaterów"; oprac. R. Rząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *