W kolekcji dokumentacji historycznej znajduje się niewielki zbiór kilkunastu albumów zawierających negatywy szklane. Albumy oprawne są w kartonowe okładki, czasem ze skórzanym grzbietem. W każdym z albumów mieściło się 12 papierowych kopert, do których wkładano pojedynczo negatywy. W prawym górnym rogu koperty wydrukowany jest numer kolejny negatywu, a po wewnętrznej stronie okładki naklejona jest karta z drukowaną tabelką z miejscem na opis. Negatywy to płytki szklane, o wymiarach 13 na 18 centymetrów, pokryte z jednej strony emulsją światłoczułą. Wykonywane przez wybitnych fotografów zdjęcia stały się podstawą dla niezwykle cennej dokumentacji prac restauracyjnych i życia codziennego na zamku malborskim. Znalazły się na nich również reprodukcje europejskich zbiorów muzealnych oraz rysunków architektonicznych. Część negatywów posłużyła do wykonania odbitek wklejanych do Roczników Odbudowy Zamku „Marienburg Baujahr”, w których od 1882 do 1919 roku przedstawiana była na zdjęciach, zaopatrzonych w komentarz, historia prac konserwatorskich oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów zamku.

Tuż przed I wojną światową, gdy zbiór negatywów szklanych był już bardzo liczny, uporządkowano go i umieszczono w górnych piwnicach Pałacu Wielkich Mistrzów w specjalnych szafach. Niestety w 1945 roku większość negatywów albo uległa zniszczeniu, albo zaginęła, tylko nieliczne z nich znajdują się dziś w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Archiwum Państwowego w Malborku. Poza albumami, negatywy szklane są również przechowywane w oryginalnych fabrycznych pudełkach. W 2011 roku muzeum otrzymało ofertę kupna jednego albumu z negatywami do „Baujahru” 1904, a pięć lat później do Rocznika 1906.

(oprac. A. Dobry)

Archiwum negatywów szklanych w górnej piwnicy Pałacu Wielkich Mistrzów, 1918 r.
Album negatywów szklanych.
Oryginalne fabryczne pudełko na negatywy szklane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *