Zakończenie dachówki z figurą tańczącego smoka, XVI w.

 In Straty

Proweniencja: Chiny, dynastia Ming, okres cesarza Yŏnglé (1402–1424) lub Wànli (1572–1620).

Warsztat: nieznany, prawdopodobnie z okolic Beijing (Pekin)

Detal architektoniczny; glina palona; odciskanie w matrycy, obróbka ręczna, szkliwienie na kolor żółty lub zielony, kilkakrotne wypalanie

Wymiary: nieznane, przypuszczalnie 17,5–19 cm (dane na podstawie porównania z artefaktami ze zbiorów Museum für Ostasiatische Kunst w Kolonii).

Sygnatury, napisy – brak

Nr przedwojenny inw. – nieznany

Data utraty dzieła: 1945 r.

Obecne miejsce przechowywania, inw. – nieznane

W przedwojennych, malborskich zbiorach znajdowało się kilka całych dachówek korytkowych typu goutou i dishui podarowanych przypuszczalnie przez chińskiego księcia regenta Zaifenga i dostarczonych do Malborka w 1908 roku, jak też terakotowych od Ernsta Börschmanna. Typ goutou odpowiadał europejskiemu typowi dachówki mnich, a dishui – dachówce mniszka. Goutou charakteryzował się okrągłym zakończeniem najczęściej z motywem smoka. Typ dishui miał na zakończeniu kształt płytki zamkniętej trójlistnie również z motywem fantastycznej bestii lub kwiatów. Po raz pierwszy zaczęto produkować taki detal architektoniczny za cesarza Hóngwŭ (panowanie 1368–1398) w cegielni cesarskiej w Jubaoshan dla wznoszonej budowli pałacowej w Nanjing. Na szerszą skalę produkcja ta rozwinęła się w okresie panowania cesarza Yŏnglé (1402–1424) i utrzymywała się aż po XIX wiek.

Zaginiony przedmiot to ceramiczne, okrągłe zakończenie dachówki korytkowej z partii okapu z reliefowo opracowanym motywem smoka o łuskowatej skórze i torsie węża, o pięciu łapach zakończonych pięcioma szponami, o długich włosach, który tańczy z perłą.

Ikonografia: pięć smoczych pazurów było symbolem cesarza. Smok z perłą to strażnik klejnotów, a perła była skarbem największym – skarbem mądrości.

Żółty kolor dachówek przypisywany był budowlom cesarskim. Żółty smok symbolizował nadchodzące szczęście (zob. Wolfram Eberhard, Symbole chińskie, Kraków 1998, s. 196–197, 234–237, 311).

(oprac. dr B. Pospieszna)