Od  1958 roku Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze przechowuje skradzioną tego samego  roku głowę rzeźby apostoła Jakuba Starszego z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku.

Polichromowana rzeźba ze sztucznego kamienia (gips jastrychowy) do 1945 roku była częścią architektonicznej dekoracji wnętrza kościoła zamkowego. Na skutek zniszczeń wojennych figura została odseparowana od ściany i rozczłonowana. Pieczołowicie wydobywane z gruzów, m.in. przez Macieja Kilarskiego, fragmenty architektonicznej oprawy wnętrza kościoła były magazynowane w pomieszczeniach Zamku Wysokiego.

Z jednego z takich magazynów wykradziono głowę rzeźby. Korpus zaś jest dziś ponownie częścią kolegium apostolskiego w odrestaurowanym w 2016 roku wnętrzu kościoła konwentualnego.

Goście Germanisches Nationalmuseum i mieszkańcy Norymbergi mogą oglądać zabytek na stałej ekspozycji plastyki gotyckiej. Głowie malborskiej towarzyszy obszerny opis wyjaśniający jej pochodzenie. Społeczność międzynarodowa, która odwiedza Norymbergę z pewnością w dużej części odwiedza także Malbork. Większą satysfakcję przyniosłaby możliwość zobaczenia kompletnej figury w jej naturalnym otoczeniu, niż jako jednego z bardzo wielu elementów gotyckiej rzeźby wyabstrahowanych z historycznego i artystycznego kontekstu.

Mieszkańcy Norymbergi, miasta równie okrutnie doświadczonego pod koniec II wojny światowej, pomimo ogromu zniszczeń, mogą cieszyć się ocaloną ze zniszczeń rzeźbą św. Jakuba umieszczoną na filarze kościoła św. Wawrzyńca, która w sensie ideowym jest odpowiednikiem rzeźby malborskiej.

(oprac. B. Butryn)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *