Podczas konferencji „Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej”, poza uroczystym przekazaniem inwentarza Theodora Blella, odbył się także pokaz dokumentacji rysunkowej pochodzącej z dawnych zbiorów zamkowych. Dzięki uprzejmości Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku nasi goście i pracownicy zamku mieli okazję obejrzeć pięć barwnych plansz z 1 połowy XIX wieku.

Najważniejszym prezentowanym zabytkiem była inwentaryzacja oszklenia witrażowego do okien kaplicy domowej w Pałacu Wielkich Mistrzów, wykonanego w latach 1822−1823 przez witrażystę Alberta Höckera, według pomysłów Karla Friedricha Schinkla. W zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku znajdują się obecnie trzy plansze z tej serii: inwentaryzacja witraży z okien ściany wschodniej kruchty kaplicy domowej i Niskiej Sieni, z okien ściany północnej Wysokiej Sieni w Pałacu Wielkich Mistrzów oraz z okna ściany zachodniej Wysokiej Sieni tzw. okno królewieckie. Wykonali je Johann Baptist Breysig oraz August Lobegott Randt w 1824 roku.

Drugą część ekspozycji stanowił zespół czterech szkiców do projektów oszkleń witrażowych poświęconych historii zakonu krzyżackiego, zamontowanych w 1828 roku przez witrażownika Heinricha Müllera w górnych oknach Letniego Refektarza. Wykonane zostały na podstawie projektów berlińskich malarzy Karla Wilhelma Kolbego mł. i Karla Wilhelma Wacha z lat 1822−1823. Prezentowane cztery plansze przedstawiały następujące sceny: „Założenie Torunia w 1230 roku”, „Wjazd wielkiego mistrza Siegfrieda von Feuchtwangen do Malborka w 1309 roku”, „Powitanie posłów angielskich w 1388 roku przez wielkiego mistrza Konrad Zöllner von Rothenstein” oraz „Obronę Malborka po klęsce pod Grunwaldem w 1410 roku”.

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku pana Mirosława Jonakowskiego oraz kierownik Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego pani Weroniki Wojnowskiej.

(oprac. A. Dobry)

Wjazd wielkiego mistrza Siegfrieda von Feuchtwangen do Malborka w 1309 roku, Karl Wilhelm Kolbe 1823

Inwentaryzacja oszklenia witrażowego do okien kaplicy domowej w Pałacu Wielkich Mistrzów, Johann Adam Breysig 1824

Zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *