Podczas konferencji „Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej”, poza uroczystym przekazaniem inwentarza Theodora Blella, odbył się także pokaz dokumentacji rysunkowej pochodzącej z dawnych zbiorów zamkowych. Dzięki uprzejmości Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku nasi goście i pracownicy zamku mieli okazję obejrzeć pięć barwnych plansz z 1 połowy XIX wieku.

Najważniejszym prezentowanym zabytkiem była inwentaryzacja oszklenia witrażowego do okien kaplicy domowej w Pałacu Wielkich Mistrzów, wykonanego w latach 1822−1823 przez witrażystę Alberta Höckera, według pomysłów Karla Friedricha Schinkla. W zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku znajdują się obecnie trzy plansze z tej serii: inwentaryzacja witraży z okien ściany wschodniej kruchty kaplicy domowej i Niskiej Sieni, z okien ściany północnej Wysokiej Sieni w Pałacu Wielkich Mistrzów oraz z okna ściany zachodniej Wysokiej Sieni tzw. okno królewieckie. Wykonali je Johann Baptist Breysig oraz August Lobegott Randt w 1824 roku.

Drugą część ekspozycji stanowił zespół czterech szkiców do projektów oszkleń witrażowych poświęconych historii zakonu krzyżackiego, zamontowanych w 1828 roku przez witrażownika Heinricha Müllera w górnych oknach Letniego Refektarza. Wykonane zostały na podstawie projektów berlińskich malarzy Karla Wilhelma Kolbego mł. i Karla Wilhelma Wacha z lat 1822−1823. Prezentowane cztery plansze przedstawiały następujące sceny: „Założenie Torunia w 1230 roku”, „Wjazd wielkiego mistrza Siegfrieda von Feuchtwangen do Malborka w 1309 roku”, „Powitanie posłów angielskich w 1388 roku przez wielkiego mistrza Konrad Zöllner von Rothenstein” oraz „Obronę Malborka po klęsce pod Grunwaldem w 1410 roku”.

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku pana Mirosława Jonakowskiego oraz kierownik Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego pani Weroniki Wojnowskiej.

(oprac. A. Dobry)

Wjazd wielkiego mistrza Siegfrieda von Feuchtwangen do Malborka w 1309 roku, Karl Wilhelm Kolbe 1823

Inwentaryzacja oszklenia witrażowego do okien kaplicy domowej w Pałacu Wielkich Mistrzów, Johann Adam Breysig 1824

Zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *