Urodził się w miejscowości Labiau (dziś Polessk w Obwodzie Kaliningradzkim), był pruskim oficerem wywodzącym się z rodziny o tradycjach służby wojskowej. Kariera tego zawodowego żołnierza jest najbardziej znanym i opisanym aspektem jego aktywności i toczyła się pomyślnie prowadząc Pfefferkorna m.in. przez pułki: gdański, kołobrzeski i trzebiatowski. Po dwóch kampaniach wojen napoleońskich 1806–1807 i 1813, zwieńczonych Żelaznym Krzyżem II Klasy, pracował w Sztabie Generalnym III Korpusu. Dowodząc w kampaniach z lat 1814–1815 zasłużył sobie na Żelazny Krzyż I Klasy. W okresie po pokoju wiedeńskim (1815) powrócił do służby w Gdańsku, skąd skierowano go do pułków nadgranicznych: grudziądzkiego, potem do toruńskiego. Tu w 1836 roku, w randze majora, przeszedł na emeryturę. Pomyślnie przebiegająca kariera oficerska pozwalała mu na rozwijanie zainteresowań historyczno-artystycznych, co zaowocowało stworzeniem interesującej kolekcji sztuki i pamiątek przeszłości. Ten być może jeden ze znaczniejszych zbiorów w Prusach Zachodnich zwierający militaria, malarstwo, rzeźby, dokumenty i książki, a także okazy przyrodnicze, został podarowany do zamku malborskiego wiosną 1834 roku, zatem jeszcze przed przejściem Majora w stan spoczynku. Pfefferkorn, który zmarł w 1865 roku w Spandau, dziś dzielnicy Berlina, jako kolekcjoner jest postacią tajemniczą, nie wiemy gdzie i jak pozyskiwał eksponaty. Sama kolekcja znana jest z zaledwie kilkunastu obiektów, z których tylko jeden znajduje się w zbiorach publicznych, trudno zatem o jakąś miarodajną charakterystykę jego profilu. Opierając się na przekazie Bernarda Schmida, odnosi się wrażenie, że był to zbiór zdeklarowanego militarysty, zakochanego we Fryderyku II (4 jego portrety i gipsowa statua przekazane do Malborka). Jednakże wybiórczy charakter przekazu Schmida nie pozwala na stwierdzenie z przekonaniem, że zbiór Majora Pfefferkorna był odbiciem wyłącznie jego zamiłowań zawodowych.

 

Informacje o obiektach z kolekcji Pfefferkorna podarowanych do zamku w Malborku, uznawane dziś za straty:

https://straty.zamek.malbork.pl/odlew-gipsowy-figury-krola-prus-fryderyka-ii/https://straty.zamek.malbork.pl/portret-krola-pruskiego-fryderyka-ii-wielkiego-1712-1786/https://straty.zamek.malbork.pl/odlew-gipsowy-figury-krolowej-prus-luizy/https://straty.zamek.malbork.pl/portret-heinricha-friedricha-von-schwedt-margrabiego-brandenburgii-1709%e2%88%921788/

(oprac. B. Butryn)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *