zeszyt w twardej oprawie, liczba kart 61; papier, tektura, atrament czarny

wym.: wys. 22 cm, szer. 18,5 cm, grubość z oprawą ok. 1 cm

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, Akta Zarządu Odbudowy Zamku (Schlossbauverwaltung Marienburg), sygn. 206/559.

 

Zeszyt w twardej oprawie składający się z 61 kart w linie, numerowanych ciągiem od drugiej karty. Pierwotnie zawierał większą liczbę kart, o czym świadczą ślady po wyrwaniu ostatnich stron. Na okładce zeszytu inwentarzowego znajduje się papierowa naklejka o średnicy 3,5 cm, koloru czerwonego z białą obwódką, przedstawiająca zamek krzyżaki w Malborku, poprzedzony wizerunkiem tarczy herbowej wielkiego mistrza. W otoku widnieje napis: VEREIN FÜR DIE HERSTELLUNG u. AUSSCHMÜCKUNG DER MARIENBURG. Naklejka stanowi znak własnościowy Towarzystwa i Zarządu Obudowy Zamku Malborskiego. Na pierwszej stronie zeszytu znajduje się odręczny napis czerwonym ołówkiem, w czterech wersach: Verzeichnis / zu / Jaquetten Münzsammlung / III. W prawym górnym rogu ponownie widnieje znak Towarzystwa – mała pieczątka o średnicy 1,5 cm, z tarczą pośrodku, długim równoramiennym krzyżem i napisem w otoku: VEREIN MARIENBURG.

Strony numerowane podzielone zostały na sześć kolumn, zwierających chronologiczny wykaz monet emitowanych od 1640 do 1840 r. przez: Fryderyka Wilhelma I Wielkiego Elektora (1640–1688), Fryderyka III (1688–1701), Fryderyka I (1701–1713), Fryderyka Wilhelma I (1713–1740), Fryderyka II Wielkiego (1740–1786), Fryderyka Wilhelma II (1786–1797) oraz Fryderyka Wilhelma III (1797–1840). Dwie pierwsze kolumny pozostały puste, wypełniona

jest trzecia, najszersza kolumna opisująca przedmiot, z odwołaniem do katalogów –najczęściej – Henckela, też Arnima oraz Thomsena. W piątej kolumnie, w przypadku monet unikatowych, posłużono się stopniem określania rzadkości, poprzez zapis R, RR. RRR. Czwarta i szósta kolumna, podobnie jak dwie pierwsze pozostała pusta. Na stronie 110 znajduje się spis numizmatów pochodzących ze znaleziska w miejscowości Dąbrówka, położonej niedaleko Grudziądza. Na stronach 111–113 sporządzono wykaz medali niemieckich emitowanych od 1812 do 1891 r. (lata emisji zapisane w pierwszej kolumnie tabeli). Na stronach 117–118 widnieje spis monet emitowanych w Prusach Południowych w latach 1793–1798.

(oprac. J. Czarnowska)

Karta inwentarza; reprod. za: Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej: katalog wystawy czasowej, red. A. Siuciak, Malbork 2015, s. 374.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *