Badania proweniencyjne oraz ustalanie strat wojennych prowadzone przez pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku bardzo często opierają się na zachowanym materiale archiwalnym. Niezwykle cenne są akta powołanego w 1817 roku Zarządu Odbudowy Zamku (Schloßbauverwaltung Marienburg), przechowywane w Archiwum Państwowym w Malborku, a także w naszym Muzeum. Przed 1945 rokiem był to jednolity zbiór gromadzony przez ponad sto lat w biurze Zarządu Odbudowy. W jego skład wchodziły poszyty z dokumentacją administracyjną i finansową, bogatą korespondencją oraz materiał ikonograficzny, w tym rysunki inwentaryzacyjne, projekty, szablony. Niestety pod koniec II wojny światowej duża część tego materiału uległa zniszczeniu bądź rozproszeniu. Najważniejsze w naszych badaniach inwentarze malborskich zbiorów zachowały się w niewielkim stopniu. Dlatego też poszukiwania muszą skoncentrować się na przeglądaniu pozostałej dokumentacji administracyjnej i finansowej. Tam, czasami przypadkowo, odnaleźć można istotne informacje o dawnych zbiorach, ich pochodzeniu lub twórcach. Drugim ważnym elementem badań jest analizowanie dokumentacji fotograficznej. Zachowane do naszych czasów Albumy Odbudowy Zamku (Marienburg Baujahr) z lat 1882−1919 to 35 tomów bezcennych zdjęć z czasów wielkiej kampanii restauratorskiej prowadzonej przez wybitnego konserwatora Conrada Steinbrechta. Pośród licznych fotografii pokazujących etapy odbudowy, znajdują się również ujęcia wnętrz z ich bogatym wyposażeniem. Przeglądamy też pojedyncze zdjęcia, dawną grafikę i pocztówki.

oprac. A. Dobry

Archiwum Zarządu Odbudowy Zamku w Pałacu Wielkich Mistrzów, 1917 r.

Zbiory biblioteczne w Pałacu Wielkich Mistrzów, 1918 r.

Karta z Albumu Odbudowy Zamku z 1903 roku, widok izby komtura domowego na Zamku Wysokim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *