(Muzeum Zamkowe w Malborku, 15.03.2019 r.)

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. “Nowy początek. (Od)budowa polskich kolekcji muzealnych po II wojnie światowej”. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Badania strat wojennych w zakresie zbiorów artystycznych zamków w Malborku i Kwidzynie, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pn. Badanie polskich strat wojennych 2018.

Problematyka strat wojennych oraz rozproszeń, jakich doznały zbiory polskich instytucji kultury w wyniku II wojny światowej, od lat porusza środowiska naukowe, muzealne i jest przedmiotem szeroko zakrojonej dyskusji, nieraz bardzo emocjonującej. Wobec wielu trudności, które badacze napotykają na swej drodze, wynikające ze złożoności badań proweniencyjnych, a także innych aspektów, chociażby natury prawnej, pragniemy podjąć dyskusję w tej materii. Szczególną uwagę zwrócimy na sytuację zbiorów instytucji położonych na ziemiach, które po 1945 r. znalazły się w granicach polskich.

Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami, wynikami badań nad dziejami kolekcji, pojedynczych obiektów oraz do wzięcia udziału w dyskusji nad stanem badań proweniencyjnych w Polsce i ich metodologii.

Chcemy, aby spotkanie w Malborku stało się miejscem wymiany doświadczeń, platformą dobrych praktyk, a przede wszystkim bazą wiedzy o historii i losach kolekcji muzealnych, a także stratach poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej.

Konferencję kierujemy do muzealników, historyków, historyków sztuki oraz szerokiego grona  odbiorców zainteresowanych tą problematyką.

 

Terminarz konferencji:

 

  1. zgłoszenia propozycji wystąpień i prezentacji (wraz z abstraktami)  – do 30.11.2018 r.
  2. zgłoszenia chęci uczestnictwa – do 30.12.2018 r.
  3. przekazanie gotowych materiałów do druku – 14.03.2019 r. (warunek konieczny)
  4. konferencja – 15.03.2019 r.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Publikacja w postaci materiałów pokonferencyjnych ukaże się do końca 2019 roku.

 

Kontakt:

straty@zamek.malbork.pl

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *