Dzięki dotacji z programu Badanie polskich strat wojennych (szczegóły programu TUTAJ), Muzeum Zamkowe w Malborku ma możliwość kontynuacji prac rozpoczętych w roku 2018. Radością i dumą napawa nas fakt, iż to już po raz trzeci nasze Muzeum otrzymało znaczące wsparcie w tym zakresie. Tegoroczna edycja projektu realizowana jest pod tytułem Straty wojenne zamku w Malborku – opracowanie pozyskanego materiału. Etap I.

Co kryje się pod tym tematem i jakie zadania zaplanowaliśmy, wyjaśniamy poniżej. Koniec marca jest tym momentem, kiedy po czasie względnego spokoju ;-), dla nas oznaczającego szereg prac przygotowawczych, żmudnych i z pozoru nie przynoszących widowiskowych rezultatów, ruszamy pełną parą do realizacji zamierzonych działań. Bez prac wstępnych i dokładnego planowania nie byłoby to możliwe. A rok 2021 wypełniony będzie arcyciekawymi zadaniami, których namacalnymi efektami, mamy nadzieję, pochwalimy się już w grudniu.

A co nas czeka w tym roku?

Plan mamy niezwykle ambitny. W tym roku porywamy się na wydanie aż dwóch publikacji !!!, które z pewnością będą gratką dla pasjonatów zamku i jego historii oraz dawnych zbiorów. Po trzech latach intensywnych prac badawczych jesteśmy gotowi do wydania pierwszego tomu Katalogu strat wojennych zamku w Malborku. Tom poświęcony będzie zbiorom malarstwa, grafiki oraz rysunku. Podobnie jak w roku ubiegłym, będziemy na bieżąco informować Państwa o przebiegu prac edytorskich oraz procesie powstawania książki, a także zapoznawać z jej zawartością. Jednocześnie prowadzone będą prace przygotowawcze do kolejnych tomów katalogu.

Po niezwykle udanym, zeszłorocznym przedsięwzięciu wydania polskiej edycji wraz z krytycznym opracowaniem, wartościowego źródła do poznania historii zamku, jego odbudowy i zbiorów jakimi są Sprawozdania Zarządu Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego, postanowiliśmy kontynuować prace w tym kierunku.

Tym razem przedmiotem naszej pracy stanie się przedwojenny inwentarz militariów Theodora Blella, który w 2019 roku został przekazany z Muzeum Narodowego we Wrocławiu (TUTAJ). W publikacji znajdzie się polskie tłumaczenie inwentarza, transkrypcja oryginału oraz opracowanie krytyczne, które przybliży m.in. historię powstania kolekcji militariów na zamku malborskim, a także uzupełni dotychczasową wiedzę o zamkowych militariach.

Obie publikacje będą recenzowane. Wartością dodaną podejmowanych przez nas przedsięwzięć edytorskich jest dostępność źródeł nie tylko dla badaczy i specjalistów, ale także dla szerokiego grona odbiorców. Jesteśmy tego świadomi i tym bardziej cieszymy się, że mamy okazję dzielić się naszą wiedzą oraz wynikami badań.

Ale to nie wszystko. Nadal będziemy rozwijać nasz serwis internetowy www.straty.zamek.malbork.pl. Zamierzamy udostępnić jego wersję angielskojęzyczną. Wykonamy szereg działań technicznych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa strony, dostosowanie jej do osób z dysfunkcjami wzroku. Zaprosimy Państwa do współpracy i dyskusji na tworzącym się forum. Jednym z ważniejszych zadań będzie również udostępnienie bazy archiwaliów pozyskanych w toku projektu wraz z komentarzem odnośnie ich zawartości. Należy podkreślić, iż nie będzie to baza zapewniająca fizyczny dostęp do dokumentów, lecz ich opracowanie pod kątem przydatności do badań nad zbiorami obu zamków. Baza będzie systematycznie uzupełniana.

Trudny rok 2020 nie pozwolił nam na realizację wszystkich kwerend wyjazdowych, które przełożyliśmy na ten rok. Nie mamy jednak pewności, czy uda nam się dokończyć badania stanowiące istotny element całego projektu. Jednakże nie poddajemy się i wierzymy, że niebawem będziemy mogli podzielić się wynikami naszych poszukiwań. Pod koniec roku zaprosimy Państwa na konferencję podsumowującą nasze działania oraz prezentującą najnowsze, projektowe wydawnictwa. Miejmy tylko nadzieję, iż uda nam się spotkać osobiście.

Będziemy relacjonować na bieżąco o wszelkich działaniach, których się podejmiemy, dlatego też zachęcamy do śledzenia naszej strony (www.straty.zamek.malbork.pl), profilu na FB (Projekt Straty ) oraz serwisu Instagram (LINK).

Dziękujemy za dotychczasową przychylność i wsparcie.

(oprac. A. Siuciak)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *