Theodor Joseph Blell (28 XII 1827–1 VI 1902), prawnik, posiadacz ziemski, działacz społeczno-polityczny i kolekcjoner.

Urodził się w Królewcu, w zamożnej rodzinie kupieckiej. Jego rodzicami byli Peter Johann Blell i Julia Silberbach. Ojciec Theodora był także prowizorem kościelnym, zapewne w parafii katolickiej św. Jana Chrzciciela, na co wskazuje fakt, iż sam był katolikiem. W latach 1839–1849 uczęszczał do gimnazjów w Królewcu i Chełmnie. Następnie między 1849 a 1853 rokiem podjął studia prawnicze na uniwersytetach w Królewcu, Heidelbergu i Wrocławiu.

W czasie nauki odbywał podróże do Szwajcarii, Włoch, Francji oraz Austrii. W okresie heidelberskim zetknął się z praktyką archeologiczną, biorąc czynny udział w wykopaliskach na obszarze dawnego rzymskiego osiedla w miejscowości Weisloch w pobliżu Heidelbergu (Badenia-Wirtembergia). Zapewne to doświadczenie, w połączeniu z zakupem grupy dość typowych pamiątek artystyczno-historycznych podczas pobytu w Italii, było formujące dla rozbudzenia jego zainteresowań kolekcjonerskich. Blell rozpoczął swoją aktywność kolekcjonera jako dobrze sytuowany i wykształcony 24 latek. Posiadał wszelkie instrumenty i umiejętności by to zamiłowanie rozwijać, tj. dysponował środkami na pozyskiwanie zabytków, potrafił je identyfikować i klasyfikować, był w stanie na bieżąco przyswajać nowe ustalenia badaczy, co z biegiem lat pozwoliło na zbudowanie kolekcji o znaczącym potencjale poznawczym.

Po powrocie do rodzinnego miasta pracował jako aplikant sądu apelacyjnego w Królewcu. W 1855 roku odziedziczył nabytą przez swojego ojca posiadłość na Warmii. W miejscowości Bogatyńskie (niem. Tüngen) koło Ornety podjął się przebudowy późnobarokowego pałacu, który znacznie powiększył, tak by służył za mieszkanie dla jego założonej w 1856 roku rodziny, oraz za miejsce eksponowania gromadzonych od 5 lat zbiorów. Blell ożenił się z Franziską Grunenberg, z którą miał siedmioro dzieci (dwóch synów i pięć córek), że było to małżeństwo udane, świadczy nie tylko liczne potomstwo, ale też źródłowy przekaz o aktywnym uczestnictwie żony w kolekcjonerskiej pasji męża.

Theodor Joseph Blell; reprod. za: Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej, red. A. Siuciak, Malbork 2015, s. 512.

1. Dyplom dziękczynny dla T.J. Blella od księcia Wilhelma za wpieranie organizacji kombatanckich, wystawiony 14 II 1860 roku - świadectwo działalności społecznej; zbiory Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, sygn. IV. HA, Rep. 15 B, Nr 22, k. 1.

Kolekcjoner należał do kilku stowarzyszeń naukowych: Towarzystwa Fizyczno-Ekonomicznego (niem. Physikalisch-ökonomische Gesellschaft), Towarzystwa Starożytności „Prussia” (niem. Altertumsgesellschaft Prussia) działających w Królewcu; od 1875 roku był honorowym członkiem Elbląskiego Towarzystwa Starożytności (niem. Elbinger Altertumsgesellschaft). Rozległa siatka znajomości wśród kolekcjonerów, antykwariuszy i ludzi nauki budowana już od czasów studiów, obok zasobów finansowych, znawstwa i akceptacji żony, była kolejnym istotnym czynnikiem umożliwiającym sukcesywny i korzystny rozwój kolekcji.

Już u progu lat 70. XIX w., zatem po niespełna dwudziestu latach gromadzenia, jego zbiory budziły zainteresowanie wśród naukowców z Prowincji Prusy Wschodnie i były na tyle liczne, że w powszechnej opinii ich całość określano mianem „muzeum” – udostępnianego zresztą wszystkim zainteresowanym. Blell kształtował kolekcję na miejscu przez ponad 30 lat, do 1883 roku, kiedy to przeprowadził się (wraz z kolekcją) do Gross Lichterfelde k. Berlina. Decyzję tę poprzedziło przekazanie zarządu nad majątkiem Bogatyńskie synowi Wolfgangowi, który zbył go po roku posiadania (w 1882) oraz podjęcie starań o przejęcie kolekcji przez państwo. Na pozostawieniu uformowanego na Warmii zbioru w granicach Prus Wschodnich zależało bowiem jej twórcy, a także przedstawicielom elit kulturalnych i naukowych tej dzielnicy.

Blell należał do Partii Centrum, z ramienia której 3 marca 1871 roku został wybrany do Reichstagu, z okręgu wyborczego Braniewo–Lidzbark Warmiński. Posłem był tylko jedną kadencję do 1874 roku, więc decyzja o wyjeździe z Warmii nie miała bezpośredniego związku z jego nową funkcją i pozycją społeczną.

2. Legitymacja parlamentarzysty T.J. Blella na rok 1872 - świadectwo aktywności politycznej; zbiory Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, sygn. IV. HA, Rep. 15 B, Nr 22, k. 2.

Starania o zbycie kolekcji na rzecz instytucji państwowej z terenu Prus Wschodnich, początkowo nie przyniosły rezultatu. Ostatecznie skonstatowano, że optymalnym miejscem dla blellowskiej kolekcji będzie zamek malborski, znajdujący się co prawda w Prusach Zachodnich, ale w bliskim sąsiedztwie Warmii. Jednakże i zamek w Malborku nie był w latach 80. XIX w. przygotowany do absorpcji tak dużej kolekcji. Przeszkodą były nie tylko niewystarczające finanse pozwalające na wykup zbiorów, ale przede wszystkim trwające prace restauratorskie realizowane na ogromną skalę – przestrzeń dla zbiorów w pełni gotowa była dopiero w połowie następnej dekady. W maju 1892 roku Zarząd Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku w Malborku podpisał z Blellem umowę sprzedaży. Przez kolejne dwa lata kolekcjoner nieznacznie powiększył zbiory, które do Malborka przywieziono w czerwcu 1894 roku. Piecze nad nimi sprawowali nadal twórca kolekcji i jego współpracownik, konserwator Ferdinand Wichmann. Taki stan rzeczy trwał około 2 lata, do czasu kiedy niespodziewanie zmarł pan Wichmann, a Blell stracił zdrowie po przebytym udarze.

(oprac. B. Butryn)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *