proweniencja: Berlin?

warsztat: Franz Lauterbach

technika: witrażownictwo

materiał: szkło, ołów

data powstania: 1908−1909 r.

data utraty dzieła: lata 1945−1960

Witraż o wymiarach 55 x 158 cm, złożony z 3 kwater, oprawiony w prostokątną, drewnianą ramę z dwoma  zawiasami i zawieszony na hakach prawego ościeża okna nr 10 po wschodniej stronie sali (patrz: rzut).

Pełnopostaciowy wizerunek elektora Moguncji, jednego z siedmiu, którzy wybierali cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Mężczyzna ukazany en face, w rozkroku, ubrany w kolczugę i nałożoną na nią tunikę z krótkimi rękawami, sięgającą kolan. Na głowie kaptur kolczy z hełmem typu łebka. Prawą dłonią podtrzymuje hełm garnczkowy z labrami i klejnotem w kształcie mitry arcybiskupiej. Lewa, w rękawicy kolczej, spoczywa na wysokości biodra, na tarczy zawieszonej na mieczu w pochwie, opartym o ziemię. Na nogach stalowe nagolenniki i ostrogi. Tunikę i tarczę zdobi herb w kształcie krzyża. Nad głową zawinięta banderola z inskrypcją: Sint decus et bonitas tecum et sapientia semper (Chwała, dobroć i mądrość zawsze będą z tobą). Tło przedstawienia wypełnione ukośną kratką i stylizowanymi motywami roślinnymi w dolnej części. U podstawy uproszczony fryz arkadkowy z maswerkami.

Jeden z witraży wchodzących w skład zespołu prezentującego poczet „Najlepszych Bohaterów” – cyklu ikonograficznego stworzonego ok. 1902 r. przez Conrada Steinbrechta z zamiarem wykorzystania w oknach  Wielkiego Refektarza, nawiązującego do znanego w średniowieczu motywu „Dziewięciu Bohaterów”.

Lit.: Geschäftsbericht des Vorstandes des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg für die Zeit vom 1. Oktober 1902 bis zum 1. Oktober 1905, Danzig 1905, s. 5; R. Rząd, Zespoły heraldyczne w dekoracji Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim w Malborku w XIX i XX wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria, t. 1 (12), 1993, s. 121−123.

(oprac. R. Rząd)

 

Marienburg Baujahr 1909, il. 13.

Rzut wnętrza Wielkiego Refektarza prezentujący układ witraży stanowiących poczet "Najlepszych bohaterów"; oprac. R. Rząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *