proweniencja: Berlin?

warsztat: Franz Lauterbach (1865−1933)

technika: witrażownictwo

materiał: szkło, ołów

data powstania: 1908−1909 r.

data utraty dzieła: lata 1945−1960

Witraż o wymiarach 55 x 158 cm, złożony z 3 kwater, oprawiony w prostokątną, drewnianą ramę z dwoma zawiasami i zawieszony na hakach lewego ościeża okna nr 3 po zachodniej stronie sali (patrz: rzut).

Pełnopostaciowy wizerunek Hektora, syna Priama, króla Troi i najdzielniejszego bohatera „Iliady” Homera. Dojrzały mężczyzna z wąsami ukazany en face, w lekkim rozkroku, z głową zwróconą w prawo. Ubrany w pancerz kolczy z kapturem i kaftan bez rękawów. Na biodrach opięty szerokim pasem z dużą klamrą i przytroczonym do niego mieczem w pochwie i sztyletem – mizerykordią, połączonym dodatkowo łańcuszkiem z kaftanem. W prawej ręce trzyma włócznię wspartą na ziemi, lewa spoczywa na biodrze. Na głowie ma hełm typu łebka, z nałożoną królewską koroną, na nogach stalowe nagolenniki i ostrogi. Na lewym barku ustawiona ukośnie tarcza z herbem przedstawiającym męską twarz w profilu. Nad głową, na ciemnym tle wypełnionym niewielkimi, kwadratowymi polami, inskrypcja: „H/ector”, druga, nieczytelna, poniżej stóp.

Jeden z witraży wchodzących w skład zespołu prezentującego poczet „Najlepszych Bohaterów” – cyklu ikonograficznego stworzonego ok. 1902 r. przez Conrada Steinbrechta z zamiarem wykorzystania w oknach  Wielkiego Refektarza, nawiązującego do znanego w średniowieczu motywu „Dziewięciu Bohaterów”.

Lit.:Geschäftsbericht des Vorstandes des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg für die Zeit vom 1. Oktober 1902 bis zum 1. Oktober 1905, Danzig 1905, s. 5; R. Rząd, Zespoły heraldyczne w dekoracji Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim w Malborku w XIX i XX wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria, t. 1 (12), 1993, s. 121−123.

(oprac. R. Rząd)

 

 

Marienburg Baujahr 1909, il. 10.

Rzut wnętrza Wielkiego Refektarza prezentujący układ witraży stanowiących poczet "Najlepszych bohaterów"; oprac. R. Rząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *