proweniencja: Berlin?

warsztat: Franz Lauterbach

technika: witrażownictwo

materiał: szkło, ołów

data powstania: 1908−1909 r.

data utraty dzieła: lata 1945−1960

Witraż o wymiarach 55 x 158 cm, złożony z 3 kwater, oprawiony w prostokątną, drewnianą ramę z dwoma zawiasami i zawieszony na hakach prawego ościeża okna nr 3 po zachodniej stronie sali (patrz: rzut).

Pełnopostaciowy wizerunek Leonidasa (ok. 540–480 p.n.e.), bohaterskiego króla Sparty, który poległ w bitwie z Persami pod Termopilami. Dojrzały mężczyzna ukazany en face, w lekkim rozkroku. Ubrany w długi pancerz kolczy z kapturem i kaftan bez rękawów. Do szerokiego pasa przytroczony miecz w pochwie i sztylet – mizerykordia, połączony dodatkowo łańcuszkiem z kaftanem. W prawej ręce trzyma włócznię wspartą na ziemi, lewa spoczywa na głowni miecza. Na głowie ma hełm typu łebka, z nałożoną koroną królewską, na nogach stalowe nagolenniki i ostrogi. Na lewym barku ustawiona ukośnie tarcza z herbem przedstawiającym łeb lwa w koronie. Nad głową, na ciemnym tle wypełnionym niewielkimi, prostokątnymi polami, inskrypcja: „L/eoni/das”, druga, poniżej stóp, nieczytelna.

Jeden z witraży wchodzących w skład zespołu prezentującego poczet „Najlepszych Bohaterów” – cyklu ikonograficznego stworzonego ok. 1902 r. przez Conrada Steinbrechta z zamiarem wykorzystania w oknach  Wielkiego Refektarza, nawiązującego do znanego w średniowieczu motywu „Dziewięciu Bohaterów”.

Lit.: Geschäftsbericht des Vorstandes des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg für die Zeit vom 1. Oktober 1902 bis zum 1. Oktober 1905, Danzig 1905, s. 5; R. Rząd, Zespoły heraldyczne w dekoracji Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim w Malborku w XIX i XX wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria, t. 1 (12), 1993, s. 121−123.

(oprac. R. Rząd)

 

 

Marienburg Baujahr 1909, il. 10.

Rzut wnętrza Wielkiego Refektarza prezentujący układ witraży stanowiących poczet "Najlepszych bohaterów"; oprac. R. Rząd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *