Read More
Aktualności

Zbiór historycznych instrumentów muzycznych

Prace realizowane w ramach projektu przynoszą nieoczekiwane i nieoczywiste, nawet dla wieloletnich pracowników Muzeum, konstatacje. Przeprowadzone w latach poprzednich i bieżące (wynikające z harmonogramu projektu) kwerendy ujawniły obecność pojedynczych instrumentów muzycznych z dawnych zbiorów zamkowych...

Read more

Read More
Aktualności

Malborskie projekty w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

  Podczas konferencji „Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej”, poza uroczystym przekazaniem inwentarza Theodora Blella, odbył się także pokaz dokumentacji rysunkowej pochodzącej z dawnych zbiorów zamkowych. Dzięki uprzejmości Muzeum Mikołaja Kopernika we...

Read more

Read More
Aktualności

Utracone kolekcje numizmatyczne – konferencja

W pierwszym tygodniu grudnia członkini zespołu ds. strat –  Joanna Czarnowska, reprezentowała Muzeum Zamkowe na międzynarodowej konferencji naukowej „Utracone kolekcje numizmatyczne” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Wygłoszony został referat pt. „Przedwojenny gabinet numizmatyczny na...

Read more